Meer betrokkenheid creëren voor een bestaand thema of een aan te kaarten onderwerp. Mensen beter informeren. Het aanbod ontwikkelen. Houding en gedrag positief beïnvloeden. Met deze vragen komen klanten naar Link Inc.

Buurtbeleving, geestelijke gezondheidzorg, meer leerlingen in het technisch en beroepsonderwijs, aandacht voor de natuurlijke rijkdommen in Vlaanderen, het recupereren van afval, het dragen van de veiligheidsgordel … Link Inc bouwde ruime ervaring op in het ondersteunen van organisaties en overheden via strategie, campagnes, contentmanagement en educatieve werkvormen.

Steeds doordacht en vanuit een helder kader. Wat werkt, wat werkt niet, wat is haalbaar en wat is het effect? Kortom: we gaan voor een pragmatische aanpak. Dat begint bij goed weten wat je wil. Hoe gedetailleerder hoe beter. Op welk vlak willen we dat mensen zich bewust worden, een ander perspectief vormen? Wat willen we dat mensen weten en begrijpen?
Dit betekent de groep die je voor ogen hebt echt zien en kennen. Wie zijn ze, wat denken ze, wat spreekt hen aan, waar zitten de aanknopingspunten? Kiezen is de consequentie, want iedereen bereiken lukt nooit.
We gaan voor communicatiemethodes die mensen maximaal aanspreken in hun persoonlijke leefomgeving. Die vertrekken vanuit de realiteit van je doelgroep, hun leefwereld, zienswijze, talenten, verlangens, wensen en tekortkomingen.
Als we mensen vragen om hun zienswijze bij te sturen, dan moeten ze hiertoe ook de kans krijgen. Daarom geven we niet alleen info, maar nodigen we ook uit iets te doen, we inspireren en stimuleren. Zo wordt er nagedacht, kan er iets gedaan worden. We bieden waar het kan, een handelingsperspectief.
Meer en nieuwe mensen bereiken. Je organisatie sterker op de kaart zetten. Een uniek aanbod ontwikkelen. Beter communiceren. Alles start bij zelfkennis en een heldere analyse. Je draagvlak en invloed vergroten lukt als je het DNA van je organisatie kent en erkent.