Educatie

Mensen raken met je argumenten, ze verleiden tot het gewenste gedrag, ze goed informeren… Ja, dat heeft iets educatiefs.
Educatie is een vorm van communicatie.
Link Inc bestudeert voortdurend hoe mensen leren en evolueren in denken en doen. En daar stemmen we ons aanbod op af. In functie van de doelgroep.