Participatieve marketing

Klanten van Link Inc streven vaak gedragsverandering na. Maar mensen gedragen zich natuurlijk op een manier die aansluit bij eigen waarden, overtuigingen en noden. Daarom gaan we consequent na hoe gewenst gedrag een toegevoegde waarde kan zijn. We beschouwen de ontvangers van campagneboodschappen niet als een passieve groep. Wel als een actieve medestander die er belang bij heeft om een boodschap een plaats te geven in eigen beleid en communicatie. Wanneer de doelgroep van onze klanten zelf boodschapper wordt, zijn we in ons opzet geslaagd.

Praktijkvoorbeelden