Meer betrokkenheid creëren voor een bestaand thema of een aan te kaarten onderwerp. Mensen beter informeren. Het aanbod ontwikkelen. Houding en gedrag positief beïnvloeden. Met deze vragen komen klanten naar Link Inc.

Buurtbeleving, geestelijke gezondheidzorg, meer leerlingen in het technische en beroepsonderwijs, aandacht voor de natuurlijke rijkdommen in Vlaanderen, het recupereren van afval, het dragen van de veiligheidsgordel … Link Inc bouwde ruime ervaring op in het ondersteunen van organisaties en overheden via strategie, campagnes, contentmanagement en educatieve werkvormen.

Steeds doordacht en vanuit een helder kader. Wat werkt, wat werkt niet, wat is haalbaar en wat is het effect? Kortom: we gaan voor een pragmatische aanpak. Dat begint bij goed weten wat je wil. Hoe gedetailleerder hoe beter. Op welk vlak willen we dat mensen zich bewust worden, een ander perspectief vormen? Wat willen we dat mensen weten en begrijpen?

Dit betekent de groep die je voor ogen hebt echt zien en kennen. Wie zijn ze, wat denken ze, wat spreekt hen aan, waar zitten de aanknopingspunten? Kiezen is de consequentie, want iedereen bereiken lukt nooit.

Link Inc is uw klankbord en partner om een overtuigende visie te ontwikkelen waarin communicatie het verschil maakt.