Een communicatiestrategie voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Link Inc actualiseerde de communicatie- en marketingstrategie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, als kompas voor de komende vijf jaar.

Waarom?

Als er één thema is dat elke dag beweegt, dan is het wel dat van vluchtelingen en asielzoekers. Met een heldere communicatiestrategie en -kernboodschap kan Vluchtelingenwerk zich duidelijk profileren en gericht werken aan het maatschappelijk draagvlak voor vluchtelingen.

Bestuurders, vrijwilligers en medewerkers in gesprek

Link Inc bracht bestuurders, vrijwilligers en medewerkers samen in twee workshops om de uitgangspunten van de strategie scherp te stellen. Het eindresultaat is een gezamenlijke visie op de doelstellingen van de communicatie, en het gewenste imago en de kernboodschap van Vluchtelingenwerk.

Kompas

De strategie maakt duidelijk tot wie Vluchtelingenwerk zich richt (en tot wie niet), en wat ze wil realiseren bij elke doelgroep: wat moeten mensen weten, wat moeten ze doen, en in welk aanbod voorziet Vluchtelingenwerk? Met dit kompas kan het team van Vluchtelingenwerk keuzes maken in haar dagelijkse werking én aftoetsen of ze de gewenste impact ook echt bereikt.

Operationele vertaling

Vervolgens begeleidde Link Inc Vluchtelingenwerk ook bij operationele vertaalslag van deze strategie. Met het team werd de proef op de som genomen: is het duidelijk wat we bieden naar onze doelgroepen, leven we ons voldoende in hun perspectief in? Verwoorden we onze standpunten duidelijk genoeg, om ze door medestanders en ambassadeurs te kunnen laten uitdragen?

Sturen en bijsturen

Het resultaat: een duidelijk kader voor Vluchtelingenwerk om haar communicatie- en marketingplanning op de langere termijn te sturen, én ook geregeld en soepel bij te sturen in functie van nieuwe ontwikkelingen.