Een laagdrempelige site voor het Steunpunt Geestelijke Gezondheidszorg

Voor het Steunpunt Geestelijke Gezondheid realiseerden we een laagdrempelige site met informatie over de impact van geestelijke gezondheidszorgproblemen, ziektebeelden en hoe ermee om te gaan en de organisatie van de zorg.

Website bouwen welzijnsorganisaties communicatiebureau Link Inc

Waarom?

De website beantwoordde van bij het begin overduidelijk aan een grote informatienood. Sinds de start bezochten meer dan 1,2 miljoen bezoekers de site, met andere woorden: één op de acht Vlamingen kwam al eens langs.

Nood aan laagdrempelige info

Vooral de pagina’s rond “stress en burnout”, “borderline”, “bipolaire stoornis” scoorden hoog. De laagdrempelige informatie rond deze veel voorkomende ziektebeelden voldoet aan een nood.

Website bouwen Steunpunt Geestelijke Gezondheidszorg communicatiebureau Link Inc

Charter voor een warmere wereld

Maar de site doet meer dan informeren alleen. Meer dan 4500 mensen ondertekenden op de site het charter voor een warmere wereld zonder stigma of discriminatie.

Website bouwen psychische problemen communicatiebureau Link Inc

Aanzet tot gedragsverandering

Daarnaast wil de site bezoekers aanzetten tot gedragsverandering, door het aanreiken van de juiste argumenten, het bijwonen van vorming, inspiratie door goede voorbeelden enz.

Website bouwen geestelijke gezondheidszorg communicatiebureau Link Inc

Uitgangspunt: de kracht van patiënten en omgeving

Doorheen alle inhouden op de site loopt een duidelijke rode draad: we gaan maximaal uit van de kracht van patiënten en hun omgeving, om ziektebeelden een plaats te geven in het leven van mensen.

Website bouwen welzijnsorganisaties communicatiebureau Link Inc