Atlas Integratie en Inburgering Antwerpen: strategisch plan beeldvorming en diversiteit

Link Inc kreeg als opdracht om voor Atlas een een strategisch plan beeldvorming en diversiteit uit te werken. In het hyperdiverse Antwerpen is meer en beter samenleven in diversiteit een uitdagende opdracht. Er is de verbindende identiteit als stadsgenoten enerzijds, maar anderzijds moet er ook ruimte zijn om verschillen te durven benoemen.

Standpunten en posities in kaart

In een stad als Antwerpen zijn heel wat stakeholders betrokken bij het thema diversiteit. Zowel binnen de stedelijke administratie en beleid, als het middenveld, scholen, de cultuursector…. Voor een gedragen plan was het nodig om de standpunten en visies van de diverse stakeholders te beluisteren en in kaart te brengen.

Kort en doelgericht analysetraject

Via een korte deskresearch bracht Link Inc de belangrijkste beleidskaders in kaart van zowel Atlas, de stad Antwerpen, haar partners… Vervolgens stelden we in overleg met het Atlasteam een shortlist op van 7 cruciale stakeholders wiens standpunten we via een diepte-interview in kaart wilden brengen. Daarnaast voorzagen we een workshop met het communicatieteam van Atlas waarin stellingen rond beeldvorming en verschillen werden afgetoetst.

Standpunten in kaart en afgetoetst

Op basis van de resultaten van de analyse, stelden we samen met het Atlas-team een eerste ontwerp van visie op. Hiermee trokken we opnieuw naar alle stakeholders, intern en extern, om deze zorgvuldig af te toetsen. Waar zaten de verrassingen? Konden zij deze visie en ambities onderschrijven?

Strategisch communicatieplan als koers

De aftoetsingsronde legde de basis voor een gedragen strategisch beeldvormingsplan voor Atlas. Welke doelstellingen ambieert Atlas bij welke doelgroepen? En welke stappen moeten daarvoor gezet worden, op welke termijn? Wie heeft Atlas daar allemaal bij nodig? Het plan moet Atlas toelaten om  te werken aan beeldvorming ook buiten de eigen achterban, en te mikken op effectieve gedragsverandering, voorbij de vluchtige campagne.