Droom aan de stroom: verbindende beeldvorming voor de gemeentes Temse en Kruibeke

De lokale besturen van Temse en Kruibeke werken samen aan acties om het Plan Samenleven van de Vlaamse Overheid waar te maken. Ze klopten bij ons aan voor een beeldvormingscampagne om het thema ‘één samenleving’ invulling te geven.

Waarom?

In de gemeentes vind je een mix van nieuwkomers en families die er al generaties lang leven. Ze verschillen allemaal op vlak van leeftijd, afkomst en thuissituatie, maar toch hebben ze veel met elkaar gemeen, zoals hun dromen rond gezin en werk. Om de meer dan 30.000 Temsenaren en 16.000 Kruibekenaren met elkaar te verbinden en hen te inspireren hun dromen waar te maken, bedachten we de verbindende beeldvormingscampagne ‘Droom aan de stroom’.

Werk, gezin en de Schelde als startpunten

Dat de campagne over de thema’s gezin en werk gaat, is niet toevallig. Werk en gezin zijn bepalend in ieders leven en we koesteren er allemaal dromen rond. Dat is iets wat ons verbindt. Ook in lokaal beleid komen de thema’s vaak aan bod. Als je bovendien een Temsenaar of Kruibekenaar vraagt wat hun gemeente typeert, behoort ‘het Scheld’ tot de meest genoemde antwoorden. Dit inspireerde ons om ‘Droom aan de stroom’ als campagneconcept voor te stellen.

Geïnspireerd door echte, diverse dromers

We luisterden naar de uiteenlopende verhalen van een 40-tal inwoners en vroegen uiteindelijk aan vier Temsenaren en Kruibekenaren om hun dromen rond werk en gezin te delen. Hun verhalen, waar iedereen een vorm van herkenning in vindt, gaven deze campagne vorm. We capteerden ze in twee video’s, één rond gezin en één rond werk, en acht geschreven verhalen.

Storytelling met een emotionele toets

Dan volgde de grootste uitdaging: het – letterlijk – dromerige campagneconcept vertalen naar inspirerende en meeslepende storytelling. Samen met regisseur Joachim Dejonghe slaagden we erin de essentie en de echtheid van de mensen te capteren.

Op koers voor een succesvolle campagne

De campagne werd een eerste keer gelanceerd op de ‘Dag van het gezin’ op 15 mei. De video rond gezin en de verhalen van inwoners waren vanaf dan te bekijken op de gemeentelijke campagnepagina’s en sociale media. We ondersteunden de communicatiediensten met extra communicatiemiddelen, zoals een persbericht en een social mediaplan, om zoveel mogelijk inwoners te bereiken en te inspireren. Op 25 september wordt de campagne nieuw leven ingeblazen voor de ‘Week van het werkgeluk’, waarbij ook de tweede video rond werk de wereld ingestuurd wordt.