Elektroclub voor leerkrachten: een inspirerende community (Volta)

Elektroclub voor Leerkrachten inspireert leraars van de derde graad basisonderwijs en de eerste graad secundair. Met een educatief magazine, website, Facebookgroep en lesmateriaal worden ze ondersteund om de interesse voor techniek, en bijhorende studierichtingen, aan te wakkeren bij kinderen.

Waarom?

Leraars lager onderwijs en eerste graad spelen een cruciale rol in het oriënteren van kinderen met interesse voor (Elektro)techniek.  Maar de dialoog met kinderen en ouders is niet altijd vanzelfsprekend. Via een magazine, een website, een Facebookgroep en educatieve materialen ondersteunen we hen in hun rol als studiekeuzebegeleider.

Op www.elektroclubvoorleerkrachten.be vinden leraars een schat aan lesmateriaal, zoals interactieve video’s, online spelletjes, lespakketten…

Maar ook studiekeuze- en beroepeninformatie staan klaar voor hen.

Tweemaal per jaar landt het gedrukte studiekeuzemagazine Elektroclub voor Leerkrachten bij de leraars. Het biedt inspiratie voor lessen techniek én houvast bij de studiekeuzebegeleiding van jongeren met goesting in techniek.

Magazine Elektroclub voor Leerkrachten

Via de Facebookgroep kunnen leerkrachten tips uitwisselen voor lesmateriaal en boeiende lessen techniek, en elkaar inspireren met hun aanpak in studiekeuzebegeleiding.