De Gentse Wijkgezondheidscentra op de kaart gezet met een nieuwe communicatiestrategie

De Gentse Wijkgezondheidscentra klopten bij ons aan om hen sterker op de kaart te zetten, met een onderscheidende profilering en een duidelijke communicatiestrategie als kompas.

Waarom?

Als pioniers in interdisciplinaire gezondheidszorg hebben de Gentse Wijkgezondheidscentra alle redenen om hun stem krachtig te doen klinken en zichtbaar te zijn bij al hun doelgroepen en stakeholders.

Participatief is het sleutelwoord

De participatieve organisatiecultuur bij de Gentse Wijkgezondheidscentra was de ideale voedingsbodem om samen met het team aan de slag te gaan voor het uitwerken van de communicatie-analyse en vervolgens de strategie. Via diverse workshops namen we het team mee, toetsten we bevindingen af en zetten we de krijtlijnen uit voor de strategie en het plan.

Op pad naar de sleutelfiguren

Hoe zou je willen dat naar jouw organisatie gekeken wordt? En hoe kijkt de buitenwereld vandaag effectief naar jou? Om dat in kaart te brengen, trokken we op pad om te spreken met de sleutelfiguren bij de diverse stakeholders van de Wijkgezondheidscentra. Met als resultaat een reeks interessante en soms verassende inzichten. Die vormden de voedingsbodem voor de communicatiestrategie en profilering.

Wat onderscheidt de Gentse Wijkgezondheidscentra?

Samen met het team spitten we boven wat de Gentse Wijkgezondheidscentra onderscheidt, hetgeen hen ├ęcht uniek maakt, en bovendien in de hoofden en de harten van de medewerkers zit. Dit alles om vervolgens een haalbare communicatiestrategie op te stellen die dat ook duidelijk maakt aan de buitenwereld, op een volgehouden en consequente manier.

Keuzes maken

Last but not least: doelgericht communiceren is keuzes maken. Keuzes die passen bij de organisatie, bij de slagkracht en de budgetten. Als sluitstuk adviseerden we de meest geschikte middelen, kanalen en acties om de communicatiedoelstellingen te bereiken.