Een nieuwe start voor Milieuzorg Op School

Een communicatieplan en een vernieuwde vormgeving ontwikkelen om de nieuwe MOS-aanpak aan alle Vlaamse basis- en secundaire scholen bekend te maken, dat was de missie.

Educatieve campagne Milieu op School communicatiebureau Link Inc

Waarom?

Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid zet zich al jarenlang in om milieuzorg te integreren in het schoolbeleid. Met de nieuwe aanpak wil MOS meer inspelen op de affectieve verbondenheid en intrinsieke motivatie.

Experimenteren en dialogeren

De nieuwe aanpak gaat uit van de beleving van leerlingen en leerkrachten. Een meer duurzame wereld: iedereen is voor, maar hoe geef je die overtuiging concreet invulling in het dagelijkse leven? In een duurzame school is er daarom ruimte voor dialoog en experiment.

Educatieve campagne MOS communicatiebureau Link Inc

Strategie als leidraad

We werkten een communicatiestrategie uit voor het nieuwe MOS-concept, gericht naar alle Vlaamse basis- en secundaire scholen. In deze strategie beschreven we het nieuwe aanbod, de belangrijkste boodschappen en de communicatiemiddelen.

Nieuwe huisstijl milieueducatie communicatiebureau Link Inc

Frisse nieuwe logo’s

Voor MOS-scholen zijn er frisse nieuwe schoolbordlogo’s, het digitale MOS-icoon en de MOS-schoollogo’s. Deze communicatiemiddelen zijn downloadbaar op de MOS-website. Zo kunnen MOS-scholen duidelijk tonen dat ze werken aan milieuzorg.

Nieuwe huisstijl Milieu op School communicatiebureau Link Inc

MOS geïntegreerd in het schoollogo

Scholen die meedoen, kunnen het MOS-icoon ook integreren in hun eigen logo. Zo maken ze duidelijk dat aandacht voor duurzaamheid geen marginaal gegeven is, maar een belangrijke leidraad in schoolbeleid.

Nieuwe huisstijl MOS Vlaamse Overheid communicatiebureau Link Inc