Een aantrekkelijk bordspel voor Recupel

Hoe sensibiliseren we schoolkinderen rond het beter sorteren van elektro-apparaten? Al spelend natuurlijk.

Educatief spel recycleren communicatiebureau Link Inc

Waarom?

Recupel organiseert in België de inzameling en de verwerking van afgedankte elektro-apparaten en lampen. Hun doel: zoveel mogelijk mensen overtuigen om hun oude elektrische apparaten in te leveren. Oude elektrotoestellen recycleren, houdt gevaarlijke stoffen uit het milieu en bijna alle onderdelen kunnen worden hergebruikt.

Spelenderwijs leren recycleren

Ons advies: gaan voor een klassiek bordspel. In een klascontext werkt echt samen spelen vaak beter dan een digitale tool.

Er werd een attractief spel ontwikkeld waarmee groepjes leerlingen spelenderwijs elektro-afval leren recycleren.

Educatief spel Recupel communicatiebureau Link Inc

Ook de leraars worden ondersteund

Het spelelement wordt uitgediept in drie uitgewerkte lesvoorbereidingen voor de leerkracht, die bij de speldoos horen.

Educatief spel milieueducatie communicatiebureau Link Inc

Krantje als reminder

Na afloop van één of meerdere lessen krijgen de kinderen een krantje mee naar huis: zo blijft de boodschap langer hangen en kunnen zij op hun beurt ouders en andere gezinsleden sensibiliseren.

Educatief spel milieueducatie communicatiebureau Link Inc