Een communicatiestrategie voor WWF’s Nature in Belgium programma

WWF Belgium vroeg Link Inc om bijstand bij de uitwerking van een communicatiestrategie ter ondersteuning van haar nieuwe programma Nature in Belgium.

Communicatiestrategie workshops social profit communicatiebureau Link Inc

Waarom?

WWF is wereldwijd één van de meest vooraanstaande spelers inzake natuurbehoud. Vanaf nu wil WWF ook voor België een specifiek natuurbehoudsprogramma uitrollen, in nauwe samenwerking met lokale partners.

Beleidsworkshop

Met een intensieve workshop gevolgd door een strategisch rapport ondersteunde Link Inc het managementteam van WWF Belgium in het opzetten van een gedeelde en heldere communicatiestrategie.

Communicatiestrategie workshops social profit communicatiebureau Link Inc

Gedragen door lokale partners

Sleutelement: het betrekken en valoriseren van de vele sterke lokale partners inzake natuurbehoud in België, in de drie gemeenschappen. In het hart van de communicatiestrategie: een aantrekkelijke kernboodschap, die inspeelt op de gevoeligheid bij het publiek vandaag voor het thema natuur en klimaat.

Communicatiestrategie workshops social profit communicatiebureau Link Inc