Een gerichte communicatiestrategie levert resultaten op: een brede participatie bij lokale besturen Temse en Kruibeke

Lokale besturen Temse en Kruibeke willen in aanloop naar de nieuwe bestuursperiode hun burgers laten participeren in het kader van het plan Samenleven. De uitdaging: niet enkel de “usual suspects” rond de participatietafels verzamelen, maar een brede en diverse groep burgers betrekken. Link Inc begeleidde hen voor een gericht communicatieplan om die ambitie waar te maken. In de participatie-communicatie werd het Droom aan de Stroom-concept doorgetrokken vanuit de anti-polarisatie-campagne. Met succes: een ruim aantal burgers meldden zich aan om mee hun dromen rond Temse en Kruibeke te formuleren.

Waarom?

De gemeentebesturen van Temse en Kruibeke werken samen in het kader van het Plan Samenleven van de Vlaamse overheid. Van 2023 tot 2025 willen de gemeentes hun burgers consulteren over 7 thema’s. Om te weten te komen wat er leeft in de gemeentes organiseren de besturen 7 gesprekstafels waarbij diverse inwoners kunnen aansluiten.

Een strategische workshop als basis

Om zo’n langdurig participatietraject gedurende meerdere jaren levend te houden, zijn heel wat communicatiemomenten en -middelen nodig. Tijdens een workshop met de diensten Integratie en Communicatie hakten we verschillende knopen door over:

  • De doelstellingen: wat willen de besturen eruit halen?
  • De doelgroepen: hoe bereiken we meer mensen dan alleen de usual suspects?
  • De kernboodschappen en argumenten: welke voordelen zijn er voor burgers die meedoen?
  • De beschikbare communicatiekanalen en -middelen

Een operationeel plan als resultaat

Op basis van de beslissingen uit de strategische workshop leverde Link Inc een haalbaar operationeel plan aan met communicatie-acties en -middelen in verschillende fases, van pre-communicatie over selectie- en retentiecommunicatie tot post-communicatie.

Tot slot zorgden we ook voor de basiscopy en het campagnebeeld, dat een afgeleide is van de verbindende Droom aan de Stroom-campagne die de gemeentebesturen eerder dit jaar lanceerden. Het participatietraject bouwt verder op dit “Droom-concept”: wie participeert, kan zijn of haar dromen voor de toekomst van Temse of Kruibeke uiten.

Ontdek de Droom aan de Stroom-campagne