Skip to main content

Heeft jouw organisatie nood aan een (nieuwe) communicatiestrategie en weet je niet goed hoe daaraan te beginnen? Met deze drie tips geven we je houvast om te starten.

  1.  De start: weet waar je organisatie naartoe wil

Een communicatiestrategie komt niet uit de lucht gevallen: ze is bedoeld om het beleid van je organisatie te ondersteunen. Duik dus in de visie, missie, de waarden en de organisatiedoelen.

Niet beschikbaar, te vaag of achterhaald? Werk aan de winkel. Misschien zit ze in de hoofden van mensen, en krijg je ze zo vrij snel boven water. Ook niet gelukt? Ga terug naar start: een oefening met het managementteam is nodig.

  1. Maak de vertaalslag van beleid naar communicatie: wat wil je bereiken bij wie?

Tijd voor de vertaalslag van beleidsdoelen naar communicatiedoelen. Een simpel en werkbaar kader voor je communicatiestrategie:

  • Wie zijn je doelgroepen? Omschrijf ze zorgvuldig, op basis van analyse.
  • Wat zijn je communicatiedoelen, wat wil je bereiken? (wat moeten je doelgroepen weten, welke houding moeten ze aannemen, wat moeten ze doen)? Hou het zo concreet mogelijk. “Iedereen sensibiliseren” helpt je niet echt vooruit.
  • Wat is je kernboodschap naar elke doelgroep? Formuleer ze zo aantrekkelijk mogelijk op maat van je doelgroep.
  1. Zet je koers uit voor de langere termijn

Een communicatiestrategie is als een kompas dat je koers gedurende een langere tijd bepaalt. Dat wil in de meeste gevallen zeggen: over meerdere jaren. Je verandert niet om de haverklap van strategie. Daarentegen ga je wel korter op de bal spelen in de operationele vertaling van je strategie naar je communicatieplan. In je communicatieplan bepaal je de inzet van middelen en kanalen, acties, budgetten….En dat vraagt snel en wendbaar inspelen op veranderende omstandigheden.

Een communicatiestrategie uitwerken doe je niet op één dag, en al helemaal niet op je eentje. Je hebt een stevig draagvlak nodig binnen je organisatie, en vaak kan ook een externe blik verfrissend werken.

 

Kristine De Smet

Kristine is senior communicatie-adviseur, wiens hart klopt voor overheden, social profit, zorg en welzijn. Ze is zaakvoerder van communicatiebureau Link Inc en tevens docent aan de bacheloropleiding Communicatie aan Arteveldehogeschool. Ze is lid van de raad van bestuur van Vonk, netwerk voor interne communicatie.

Leave a Reply