Skip to main content

Wil je jongeren sensibiliseren voor een thema én tegelijk mee investeren in inspirerend onderwijs? Dan is het ontwikkelen van waardevol educatief materiaal een win voor zowel jouw organisatie als scholen en leraren.

Waarom?

Hoeft het nog gezegd: de druk op leraars en scholen vandaag ligt erg hoog. Heel wat leraars staan voor superdiverse klassen, torsen een stevige administratieve last waardoor er vaak nog weinig tijd en energie overblijft om rijk lesmateriaal op maat te ontwikkelen.

Scholen en leraars zien steeds vaker meerwaarde van samenwerking met externe organisaties of bedrijven om hun onderwijs te versterken.

Wat is goed educatief materiaal?

Het eenvoudige antwoord: goed educatief materiaal biedt een meerwaarde voor de leraar. Het ondersteunt hen in het bereiken van de leerdoelen met hun leerlingen.

Uit onze ervaring met het ontwikkelen van leermaterialen puurden we een checklist:

 • De meest basale: goed educatief materiaal helpt om leerplandoelen te bereiken. Punt. En maakt ook heel duidelijk hoe en waartoe het bijdraagt, voor welke groepen leerlingen of onderwijstypes.
 • Goed educatief materiaal biedt meerwaarde aan een leraar. Het biedt verrijking van het leerproces, waarvoor hij zelf geen tijd of middelen heeft. Het gaat daarbij over meer dan “pretgehalte”. Ja, een creatieve en visuele insteek kan de aandacht trekken van leerlingen. Maar vooral de andere didactische werkvormen kunnen het leerproces verrijken: video, spelvormen, debatfiches. … zorgen voor afwisselende en levendige manieren van verwerking van de leerstof, rijker dan een handboek…
 • Goed educatief materiaal laat de leraar aan het stuur. Het is “opknipbaar” dodat die kan “cherrypicken” wat er best past in de eigen context, modules herschikken volgens een eigen parcours enzovoort.
 • Goed educatief materiaal vandaag is liefst multi-inzetbaar: voor zelfstandig of begeleid leren; invididueel of in groep; op diverse niveaus, voor afstandsleren of leren in de klas…
 • Goed educatief materiaal houdt rekening met de superdiversiteit vandaag, en de verschillen in taalbeheersing tussen leerlingen.
 • Goed educatief materiaal tot slot is duurzaam, en niet compleet achterhaald na een jaar. Het duurt even vooraleer het zijn weg vindt naar leraars en scholen, vooraleer leraars het integreren in hun lesplannen. Die inspanningen van alle partijen moeten een paar jaar kunnen “lonen”

Hoe maak je het?

Enkele tips als je aan de slag wil met jouw organisatie:

 • Kijk niet alleen door je eigen bril (welke doelstellingen wil ik bereiken ten aanzien van welke jongeren?) maar ook en vooral door de bril van de leraar (welke meerwaarde biedt dit leermateriaal voor mij?)
 • Less is more: jouw organisatie heeft wellicht veel te vertellen. Zet opnieuw de bril van de leraar op om je inhouden af te bakenen: wat draagt echt bij tot de leerdoelen, en wat is haalbaar om aan te brengen op pakweg 4 à 6 lesuren
 • Betrek leerkrachten bij alle stappen van het ontwikkelingsproces: vanaf het aftoetsen van het eerste idee, over het checken van de inhouden, en vooral het uittesten in een echte klassituatie.
 • Denk goed na over het meest gepaste format om de inhouden over te brengen: een digitaal leerpad, een speldoos, interactieve video’s, begeleid atelier… Wat kan werken, is haalbaar voor de school en voor jouw organisatie?
 • Je zal ook inspanningen moeten leveren om scholen en leraars kennis te laten maken met je educatief materiaal: een promotieplan is deel van je project
Op zoek naar een partner met specifieke expertise om je te ondersteunen bij de ontwikkeling van educatief materiaal? Bel of mail Kristine De Smet, kristine.desmet@linkinc.be of 0473 80 92 18
Kristine De Smet

Kristine is senior communicatie-adviseur, wiens hart klopt voor overheden, social profit, zorg en welzijn. Ze is zaakvoerder van communicatiebureau Link Inc en tevens docent aan de bacheloropleiding Communicatie aan Arteveldehogeschool. Ze is lid van de raad van bestuur van Vonk, netwerk voor interne communicatie.

Leave a Reply